ประกาศแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัท

19 มีนาคม  2554

 

เรื่อง       แจ้งการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บริษัท
เรียน       ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

เนื่องจาก บริษัท เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการร่วมทุนขยายศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น รวมถึงสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ ไทยอินเตอร์เน็ทเวิร์ค ดอด คอม (www.thaiinternetwork.com)  เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีนี้ ทางบริษัท เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทาง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งบริษัทใหม่แล้วเป็น

บริษัท เน็ทฟิวชั่น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
NETFUSION COMMUNICATION COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่อยู่ในการออกเอกสาร

20/20 ตรอกนอกซอย ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel) 02-683-0980, 08-6309-5259, 08-4553-4055
หมายเลขโทรสาร (Fax) 02-683-0980 ext 18
E-mail: info@thaiinternetwork.com

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาส ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

นายเหมันต์ สินกิตติกุล
กรรมการผู้จัดการ

รายการสินค้า

ผู้ผลิต